Nazorg

Vanaf dag 1 werken we aan een goede band met onze leerlingen. We zien die band als belangrijke voorwaarde om te kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling, ook nadat leerlingen onze school verlaten. Want terwijl zij stappen zetten in hun verdere loopbaan, kunnen ze bij twijfels of onzekerheden terugvallen op de steun van onze school.

Nazorg voor leerlingen

Weten dat wij er zijn, bij vragen of problemen. Een telefoontje, handige tips, of ondersteuning regelen op een nieuwe school of bij een nieuwe baan. Het helpt onze leerlingen verder. Wij vinden die nazorg belangrijk.

Hoe behouden we de band?

 • Elke leerling ontvangt bij het verlaten van onze school de contactgegevens van school en van het begeleidingsteam
 • Het begeleidingsteam neemt met elke leerling binnen 1 maand na het verlaten van onze school contact op
 • Ook ouders en netwerkpartners (nieuwe school of werkgever) hebben onze contactgegevens en weten dat wij graag verbonden blijven met onze oud leerlingen

Ook voor ouders

Onze nazorg richt zich in eerste instantie op de leerlingen. Zij kunnen bij ons begeleidingsteam terecht. Bijvoorbeeld voor tips, om hun hart te luchten of soms ook om gewoon even bij te praten. Wilt u als ouder meer weten over de nazorg die wij bieden en hoe dit uw kind kan helpen in een volgende fase? Neem dan contact met ons op.

Waar kunnen we u mee helpen?

Uitgangspunten

 • Nazorg begint al op school door te investeren in de band met leerlingen
 • Elke leerling bepaalt zelf of hij/zij contact wil houden
 • Ons begeleidingsteam is verantwoordelijk voor de nazorg en het volgen onze (oud-)leerlingen, tot ze zijn geland in het vervolgonderwijs of een baan hebben
 • Onze nazorg richt zich op meedoen op school, aan werk of dagbesteding
 • Bij andere vragen of problemen luisteren we of verwijzen door naar de juiste hulp

Wat kunnen we zoal doen?

 • We bieden een luisterend oor als een oud-leerling ergens mee zit of iets wil delen
 • Praten over vervolgkeuzes (school, werk)
 • Meegaan naar een open dag, een intakegesprek of inloopdag op de nieuwe school
 • Meegaan naar een gesprek met een werkgever
 • Helpen bij een warme overdracht bij een nieuwe school of baan
 • Nieuwe leerkrachten, werkgevers of begeleiders van onze (oud-)leerlingen ondersteunen
 • Onze gedragsexpertise delen met scholen en werkgevers

Ook voor organisaties

We zijn er ook voor de nieuwe school, werkgever of begeleidingsinstelling van onze (oud-)leerlingen. Merk je dat ‘onze’ leerling ondersteuning nodig heeft? Of loopt het niet zo lekker? Neem contact met ons op. We denken graag mee.

Kennis en ervaring delen

Onze school is onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Binnen onze stichting is veel kennis en ervaring aanwezig over het gedrag van – en de omgang met – leerlingen. Die kennis delen we graag met scholen, bedrijven en organisaties. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat een jongere goed verder kan.

Waar kunnen we jouw organisatie mee helpen?