W.H. Suringarcollege

Binnen de school werken we met een lesrooster. Dit ligt in alle leslokalen.
Op dit rooster staan het lesprogramma en de tijd vermeld.

De wekelijkse lesuren zijn als volgt:

Maandag t-m vrijdag van 8:45 – 14:15 uur.