Schoolvakantie en vrije dagen

Voor de thuiswonende leerlingen en de leerlingen van de open groepen volgen wij de schoolvakanties van regio Midden.

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie vrijdag 22 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Zomervakantie maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

 

Onderstaande vrije dagen gelden voor alle leerlingen van onze school

  Feest- en studiedagen  Data
  Studiedagen  maandag en dinsdag  21 en 22 augustus
  Studiedag  maandag 4 september 2023
  Studiedag  vrijdag 20 oktober 2023
  Studiedag  maandag 4 maart 2024
  Goede Vrijdag  vrijdag 29 maart 2024
  2e Paasdag  maandag 1 april 2024
  Hemelvaartsdag  donderdag 9 mei 2024
  Dag na Hemelvaart  vrijdag 10 mei 2024
  2e Pinksterdag  maandag 20 mei 2024
  Studiedag  woensdag 12 juni 2024

Voor de leerlingen die verblijven op de Jeugdzorginstelling van Stichting Pluryn geldt een aangepast vakantie rooster.