W.H. Suringarcollege
Omdat het W.H. Suringarcollege een 48 weken schoolrooster heeft zijn de vakanties en vrije dagen niet zoals in het reguliere VSO onderwijs.

Studiedagen:
Vrijdag 21 oktober 2022
Maandag 6 maart 2023
Woensdag 14 juni 2023
Maandag 21 augustus 2023
Dinsdag 22 augustus 2023

Vrije dagen:
Vrijdag 23 december 2022
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023 (Kerstvakantie)
Vrijdag 7 april 2023 (Goede vrijdag)
Maandag 10 april 2023 (2e Paasdag)
Donderdag 24 april 2023 (Koningsdag)
Vrijdag 25 april 2023
Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart)
Vrijdag 19 mei 2023
Maandag 29 mei 2023 2e Pinksterdag)
Maandag 31 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023