Het W.H. Suringarcollege, onderdeel van stichting SOTOG,  is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en richt zich op leerlingen met een complexe leervraag. Zij hebben moeite in het onderwijs door gedragsproblemen, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblemen. We werken intensief samen met scholen in het voortgezet onderwijs. De locatie  staat bovendien in nauw contact met de jeugdzorginstelling op het terrein.

 

Ons doel :

Het doel van onze school is:
Leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag) voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien en sterker staan in de samenleving.

Ons kompas

Onze leerlingen:

  • Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.
  • Ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit.
  • Worden persoonlijk ondersteund (maatwerk) want iedere leerling is uniek.
  • Maken kennis met alle facetten van de maatschappij.
  • Worden voorbereid en opgeleid voor vervolgonderwijs of werk.
  • Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

Onze houding

De houding van onze medewerkers:
Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven.