DeĀ Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) is een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek in Oost-Nederland. De kinderen en jongeren hebben een specifieke ondersteuningsbehoeften en zijn daardoor toelaatbaar in het speciaal onderwijs.

Goed onderwijs en goede zorg voor ieder kind, dat is de missie van SOTOG. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Leerlingen kunnen zich bij de SOTOG-scholen breed ontwikkelen. Er is aandacht voor de individuele talenten van ieder kind. De leerling krijgt het onderwijs en de zorg die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden.

De stichting en onze scholen willen ouders/verzorgers bij de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk ondersteunen, zodat de schoolse ontwikkeling voor het kind zo goed mogelijk verloopt. Vanuit de waarden rust, regelmaat en ritme geven we de leerlingen een stevige basis voor verdere ontwikkeling.

Wilt u meer weten over ons speciaal onderwijs? Op onze site en de sites van de scholen vindt u veel informatie. U kunt altijd bellen of per mail uw vragen stellen.