Onze uitstroomprofielen 

Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs  

Arrangementen ‘Toeleiding naar Staatsexamen VMBO-tl’

Toeleiding naar Staatsexamen vmbo-tl 
Deze arrangementen zijn bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar het beroepsvervolgonderwijs of die in staat zijn het onderwijsprogramma te volgen, gericht op het behalen van een VMBO-diploma. Het deelnemen aan een landelijk examen VMBO-tl (theoretische leerweg) is op onze school niet mogelijk. Wel is in samenwerking met o.a. VSO Klein Borculo er een mogelijkheid om deel te nemen aan het
Staatsexamen VMBO-tl. 

Uitstroomprofiel Arbeid  
Arrangementen ‘Arbeid’ en ‘Arbeid met ondersteuning’ en ‘Op weg naar MBO’

Arrangement Arbeid 
Leerlingen in dit arrangement hebben gemeen dat zij in staat zijn om beroepsgerichte certificaten te behalen. Leerlingen die uitstromen na dit arrangement zijn in staat om een volledige loonwaarde te genereren, zonder subsidie of ondersteuning. 

Arrangement Arbeid met ondersteuning
Leerlingen in dit arrangement zijn niet altijd in staat om alle benodigde beroepsgerichte certificaten te halen. 
Ze kunnen wel loonvormende arbeid verrichten (met de juiste voorbereiding). 

 Op weg naar MBO 
Daarnaast is het soms mogelijk, op voordracht van en in samenspraak met de CvB, dat er leerlingen doorstromen naar onze locatie in Deventer, VSO Deventer. Daar is de mogelijkheid om een regulier VMBO-traject te volgen in een extraneusconstructie met het Etty Hillesum Lyceum. Deze constructie is ook mogelijk voor een Entree-opleiding bij ROC Aventus.

Verbrede brugklassen
Om bovengenoemde aanpak mogelijk te maken werken wij met zogenoemde ‘verbrede brugklassen’.
In de onderbouwgroepen (leerjaar 1 en 2) worden de volgende niveaus aangeboden: arbeid – VMBO-basis, kader en TL. De leerjaren 3 en 4 werken met een VMBO breed aanbod. Tevens is er een klas waar zowel een entree-opleiding als ook een arbeidsgerichte leerroute wordt aangeboden.