Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs :
Arrangementen ‘Toeleiding naar Staatsexamen VMBO-tl’ en ‘Op weg naar MBO Entree

Toeleiding naar Staatsexamen VMBO-tl
Deze arrangementen zijn bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar het beroepsvervolgonderwijs of die in staat zijn het onderwijsprogramma te volgen, gericht op het behalen van een VMBO diploma. Het deelnemen aan een landelijk examen VMBO-tl (theoretische leerweg) is op onze school niet mogelijk. Wel is in samenwerking met o.a. VSO Klein Borculo er een mogelijkheid om deel te nemen aan het Staatsexamen VMBO-tl.

Op weg naar MBO
Daarnaast is het soms mogelijk, op voordracht van en in samenspraak met de CvB, dat er leerlingen doorstromen naar onze locatie in Deventer. Daar is de mogelijkheid om een regulier VMBO-traject te volgen in een extraneusconstructie met het Etty Hillesum Lyceum. Deze constructie is ook mogelijk voor een Entree-opleiding bij ROC Aventus.

Uitstroomprofiel Arbeid

Arrangementen ‘Arbeid’ en ‘Arbeid met ondersteuning’

Arrangement Arbeid

Leerlingen in dit arrangement hebben gemeen dat zij in staat zijn om beroepsgerichte certificaten te behalen. Leerlingen die uitstromen na dit arrangement zijn in staat om een volledige loonwaarde te genereren, zonder subsidie of ondersteuning.

Arrangement Arbeid met ondersteuning
Leerlingen in dit arrangement zijn niet altijd in staat om alle benodigde beroepsgerichte certificaten te halen.
Ze kunnen wel loonvormende arbeid verrichten (met de juiste voorbereiding).
Uitstroomprofielen voor VSO Deventer:
Leerlingen die geen regulier onderwijs kunnen volgen, komen in aanmerking voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). VSO Deventer heeft voor iedere leerling een uitstroomprofiel met specifieke ondersteuning. Wij verzorgen het onderwijs binnen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs (vmbo en entreeopleiding) en Arbeid (entreeopleiding).