Binnen de stichting is een platform vertrouwenspersonen aangewezen. Zij zijn aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers inzake problemen/klachten van vertrouwelijke aard.

De doelstelling van de vertrouwenspersoon is om problemen bespreekbaar/hanteerbaar te maken, te helpen zoeken naar oplossingen, alternatieven te bespreken, te bemiddelen/verwijzen en ondersteunen bij mogelijke aangifte.

Op iedere locatie is er een interne vertrouwenspersoon. Naast de interne vertrouwenspersonen is er binnen de stichting ook een externe vertrouwenspersoon. De keuze voor de interne dan wel de externe vertrouwenspersoon ligt bij de persoon met een probleem/klacht.

Ook is er binnen de stichting een klachtencommissie ingesteld. Het model reglement vertrouwenspersoon en klachtencommissie ligt op school ter inzage.

Jaarlijks wordt er door de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie anoniem aan het college van bestuur gerapporteerd over de in behandeling genomen klachten.

Klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs  
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
T: 070-3925508

Vertrouwenspersoon SOTOG
Mevrouw M. Tjepkema
T: 06-30546837