Voor u ligt het schoolplan van W.H. Suringarcollege. Het beschrijft het beleid en de ambities van de school voor de periode 2023-2026. We hebben ernaar gestreefd dit zo kort en krachtig mogelijk te doen.