Leerlingen van VSO Eefde ondervinden ernstige belemmeringen in het onderwijs door gedragsproblemen, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblemen.
De leerlingen werken hier aan hun eigen perspectief met hun persoonlijke pedagogische en didactische doelen.

Leerlingen bereiden zich bij VSO Eefde voor op het (reguliere) vervolgonderwijs of werken naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen ze daarin.